העבריים - עברנו לאתר החדש

מהיום, מבינים: "הכושים" זו מילת גנאי. לבקשת קהילת העבריים אשר רואים ב "כושים" ביטוי מעליב, מחליפים ל"העבריים" או "הישראלים העבריים".
כניסה לאתר החדש - העבריים
Č
ċ
ď
links_49433[1].txt
(3776k)
העבריים מדימונה,
10 בדצמ 2011, 16:28
Comments